Name Directory
bxcjkjatype.sty texmf\tex\latex\bxcjkjatype
bxcjkjatype.tpm texmf\tpm\packages
LICENSE texmf\doc\latex\bxcjkjatype
README-ja.md texmf\doc\latex\bxcjkjatype
README.md texmf\doc\latex\bxcjkjatype
sample-bxcjkjatype-beamer.pdf texmf\doc\latex\bxcjkjatype
sample-bxcjkjatype.pdf texmf\doc\latex\bxcjkjatype
bxcjkjatype-src.tar.xz texmf\source