Name Directory
FonetikaDaniaIwonaeBold.afm texmf\fonts\afm\public\fonetika
FonetikaDaniaIwonaeRegular.afm texmf\fonts\afm\public\fonetika
FonetikaDaniaPallaeBold.afm texmf\fonts\afm\public\fonetika
FonetikaDaniaPallaeRegular.afm texmf\fonts\afm\public\fonetika
fonetika.map texmf\fonts\map\dvips\fonetika
fonetika.tfm texmf\fonts\tfm\public\fonetika
fonetikabold.tfm texmf\fonts\tfm\public\fonetika
fonetikasans.tfm texmf\fonts\tfm\public\fonetika
fonetikasansbold.tfm texmf\fonts\tfm\public\fonetika
FonetikaDaniaIwonaeBold.ttf texmf\fonts\truetype\public\fonetika
FonetikaDaniaIwonaeRegular.ttf texmf\fonts\truetype\public\fonetika
FonetikaDaniaPallaeBold.ttf texmf\fonts\truetype\public\fonetika
FonetikaDaniaPallaeRegular.ttf texmf\fonts\truetype\public\fonetika
FonetikaDaniaIwonaeBold.pfb texmf\fonts\type1\public\fonetika
FonetikaDaniaIwonaeRegular.pfb texmf\fonts\type1\public\fonetika
FonetikaDaniaPallaeBold.pfb texmf\fonts\type1\public\fonetika
FonetikaDaniaPallaeRegular.pfb texmf\fonts\type1\public\fonetika
fonetika.sty texmf\tex\latex\fonetika
t1fonetika.fd texmf\tex\latex\fonetika
fonetika.tpm texmf\tpm\packages
fonetika.pdf texmf\doc\latex\fonetika
README texmf\doc\latex\fonetika
fonetika-src.tar.bz2 texmf\source